Filosofie

Missie: opleiden tot professional
Professionals worden altijd en overal herkend. Onverschillig of het een monteur, medicus, bouwvakker, manager, vrachtwagenchauffeur of operator is op sluis en brug.

Een professional wordt gerespecteerd zowel binnen als buiten de organisatie op grond van zijn inhoudelijke kennis, vaardigheden, houding en gedrag. Wij leiden op met als doel dat mensen veilig en professioneel handelen. Ongeacht welk beroep ze uitoefenen of waar of voor wie ze werken.

Werkwijze: gras groeit niet door er aan te trekken
Professionele groei van uw human capital vergt tijd, zorg en aandacht. Dat valt niet zomaar uit de lucht. Net zoals een gazon gedijt in goede grond, voldoende licht en water, groeien medewerkers wanneer u hen adequaat laten opleiden, trainen en oefenen.

Onze opzet is hierop gericht; opleiden, trainen, oefenen. Opleiden en een stukje trainen doen we met de e-learnings. Trainen en een stukje oefenen met de praktische trainig. Zo ankert de studiestof door de verbinding en herhaling in het geheugen en gedrag.

Mensen leren door met nieuwe kennis of vaardigheden te oefenen, er veel mee bezig te zijn. Niet alleen tijdens onze opleiding of training maar ook nadien op het werk.

Cursisten op Kruk versterkt de filosofie

Opbouw: eerst het fundament, dan muren en dak
Een opleiding is méér dan de som van losse delen. Het is een logisch opgebouwd, afgerond, samenhangend geheel. Het legt eerst een basis, zet de hoofdstructuren neer en daarna de nadere invulling en detaillering. Daarom start het met Basismodule veiligheid die precies dat doet. Daarna zijn er mogelijkheden om verder te verdiepen, te verbreden en vaardigheden uitbouwen. Een huis begin je toch ook niet met het dak?

Maatwerk: een opleiding is geen Procrustes-bed
Procrustes was een oud-Griekse herbergier. Zodra zijn gasten in bed lagen, keek hij of deze daar goed in pasten. Dat was vaak niet zo. Was de gast te kort, dan rekte hij de gast met geweld uit. Te lang, dan hakte hij er een stuk van af.

Maar wij vinden dat bij een in-company traject de opleiding en training moet passen bij uw doelen, uw organisatie, het werk- en denkniveau van de doelgroep, uw branche. En niet andersom. Daarom leveren wij maatwerk.

Toetsen: professionals voldoen aan een norm
Vakman ben je niet zomaar. Je begint als leerling, groeit door naar gezel en wordt pas meester in het vak door aantoonbare groei in kennis, competenties, houding en gedrag.

Uw organisatie is gebaat bij professionals die kunnen instaan voor een veilige, vakbekwame uitvoering van hun werk zodat u aan uw klant een dienst of product levert waar uw klanten waardering voor hebben. Daarom toetsen wij desgewenst of uw medewerkers voldoen aan de door u gestelde normen.

Deel het op Sociale media