Veiligheidscultuur

DOBBELT U MET VEILIGHEID?

Een confronterende vraag, nietwaar? Bijna niemand dobbelt bewust met veiligheid.

Toch maakt ieder van ons zich, vaak onbewust, schuldig aan onveilige handelingen. Even op de bureaustoel staan, met deels beslagen autoruiten vertrekken, een cirkelzaag niet uit het stopcontact met kinderen in de buurt en ga zo maar door.
Vaak komen we er zonder enige consequentie mee weg; wel een wiebelmomentje op de bureaustoel maar niet gevallen, die fietser nog net op het laatste moment gezien, de kinderen toonden geen belangstelling voor de boormachine. Toch had dat heel anders kunnen aflopen.

Op het werk is het niet anders. Onveilige handeling of onveilig gedrag is bijna altijd het begin van een incident. Volgens Britse cijfers liggen de verhoudingen als volgt: uit 2 miljoen onveilige handelingen ontstaan zo’n 240.000 bijna-ongevallen, 20.000 kleine verwondingen, 400 ernstig gewonden en één dodelijk ongeval.

 Onveilige handelingen, onveilige besluiten, onveilig gedrag is een onderdeel van de veiligheidscultuur.
Dat is een mooi begrip, veiligheidscultuur. Daar zijn boeken vol over geschreven. De makkelijkst begrijpbare definitie is: ‘Hoe de dingen inzake veiligheid worden afgehandeld binnen de organisatie’.
Daarom is dat een van de thema’s in onze methodiek.

Wat willekeurige vragen rondom de veiligheidscultuur in uw organisatie:

  • Is de inspanning in het bedrijf primair gericht op het halen van de (commerciële) doelen, of vooral gericht op veiligheid van de medewerkers, derden en leefomgeving of is er sprake van gelijkelijk én én?
  • Hoeveel regels en procedures zijn nodigk om de veiligheid te borgen? Is de hoeveelheid regels nog hanteerbaar in de dagelijkse praktijk?
  • Hoe groot is de druk op medewerkers om procedures tot de letter te volgen versus het vertrouwen in de competentie van medewerkers om het juiste te doen wanneer de situatie dat vergt? Met andere woorden, werken naar de letter of naar de geest van wat u wilt bereiken qua veiligheid.
  • Hoe worden signalen over onveilige situaties op de werkvloer opgepakt? Een kans om te verbeteren of worden ze beschouw als lastig, tijdrovend en duur en een obstakel om commerciële doelen te realiseren?

Deze en nog meer lastige vragen staan centraal in het Hearts & Minds programma van het Energy Institute in Londen.

In onze praktische training komen dergelijk dilemma’s ook aan de orde. Zie binnenkort meer over onze praktische training

Deel het op Sociale media