Hearts & Mind programma

Het Hearts and Minds programma werd ontwikkeld door SHELL en is gebaseerd op 20 jaar universitaire studie en onderzoek. Het programma werd succesvol toegepast binnen SHELL en honderden andere bedrijven en organisaties wereldwijd.

Hearts and Minds gebruikt een scala middelen en technieken om iedereen binnen de organisatie te betrekken bij het managen van veiligheid, welzijn en gezondheid en dit te zien als integraal onderdeel van het werk.
Deze technieken en middelen staan bekend als de Hearts and Minds Toolkit.
Deze uitstekende Toolkit is dankzij een overeenkomst tussen SHELL en het Energy Institute ook voor derden beschikbaar gekomen.

De toolkit heeft bruikbare middelen voor managers, teamleiders en voor mensen op de werkvloer ongeacht op welk niveau in de organisatie. Ze zijn ontwikkeld om te kunnen gebruiken naast alle VWG-beleid en VWG-middelen welke de organisatie al in gebruik heeft.

Waar het Hearts and Minds programma zich op richt is op de veiligheidscultuur binnen bedrijven en organisaties en hoe deze kan worden verbeterd. Waarbij gedragsverandering als de doorslaggevende factor voor een succesvolle verbetering van de veiligheidscultuur wordt gezien.

Heart and minds programma bij how about safety in zeeland

Daarvoor gebruikt het Hearts and Minds programma de safety culture ladder. Met de toolkit is het mogelijk de veiligheidscultuur te meten binnen een bedrijf of organisatie. Van daaruit kan een verbeterproces opgestart worden. De toolkit biedt de nodig middelen en technieken om dat daadwerkelijk in de praktijk van alledag vorm te kunnen geven. Zo zijn er bijvoorbeeld tools om verandering daadwerkelijk te verankeren, hoe te leren van incidenten en hoe om te gaan met het breken van regels.

How About Safety is gecertificeerd in het gebruik van deze toolkit. Voor meer informatie, klik hier

Deel het op Sociale media