Veiligheid

‘Ik heb geen enkel onderzoek naar een grote ramp gedaan waarbij niet een groot aantal betrokkenen al lang wist van de onveilige situatie. Helaas had niemand de moed om zijn mond open te doen.’

Pieter van Vollenhove,
Voormalig voorzitter Onderzoeksraad voor de Veiligheid.

 

Veiligheid is niet het voorkomen van ongevallen maar het managen van risico’s door goed opgeleide mensen met de juiste houding en gedrag met behulp van een doordacht systeem.

Veiligheid ‘gebeurt’ niet, het valt niet zomaar uit de lucht. Veiligheid is het resultaat van gericht beleid, opleiding, training, van houding en gedrag, van directie en medewerkers.
Omdat veiligheid niet vanzelf ontstaat, is daar niet alleen een solide risicomanagementsysteem voor nodig.  Maar ook kennis en vaardigheid en de instelling bij iedereen in de organisatie om dat systeem effectief te gebruiken. Dan hebben we het over houding en gedrag.
De mix van het risicomanagementsysteem en hoe men veiligheid vormgeeft in de dagelijkse praktijk noemen we de veiligheidscultuur.

Veiligheid is nauw verbonden met verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en aanspreekbaarheid.”

Veiligheid vertaalt zich vaak in protocollen, regels, procedures op papier maar krijgt uiteindelijk vorm in de praktijk op de werkvloer. En wat op papier volstrekt haalbaar en redelijk lijkt, blijkt vaak een stuk weerbarstiger in de praktijk. Binnen het palet van onze trainingsmethodiek is er een trainingsvorm die een aanzet kan geven deze kloof te dichten.

Daaraan voorafgaand is er een Basismodule Risicomanagement. Een online e-learning voor iedereen die meer wil weten over de basis van veiligheid, het hoe en waarom van regels en protocollen. Binnenkort leest u meer over de Basismodules.

Deel het op Sociale media