Praktische training

Inzetbaar voor verschillende doeleinden

Centraal in elke training staat leren door doen. Dit kan op diverse manieren van verschillende intensiteit, duur, moeilijkheidsgraad, al naar gelang het doel van de training.

Risicomanagementsysteem
Om te beginnen voor het trainen met en het inoefenen van uw risicomanagementsysteem. Uw medewerkers oefenen in wisselende groepen met verschillende opdrachten waarbij het gebruik van en toepassing van het risicomanagementsysteem centraal staan. Daarbij ligt de focus in de evaluatie op het gebruik van het systeem en niet zozeer op het persoonlijk functioneren van de deelnemer alhoewel dat een integraal deel uitmaakt van veiligheid.

Risicomanagementsysteem én het veiligheidsbewustzijn
Ook kan het een combi zijn van én het risicomanagementsysteem én het veiligheidsbewustzijn van de deelnemers. Daarbij ligt de feedback die de trainers geven op beiden. Wat kan de deelnemer persoonlijk bijdragen om het gebruik van het risicomanagementsysteem effectief te gebruiken en hoe draagt het persoonlijk gedrag van de deelnemer bij aan het verhogen van de veiligheid tijdens voorbereiding en uitvoering en het halen van het doel.

Inwerken nieuwe projectteams
Een derde mogelijkheid is om leden van nieuwe projectteams aan elkaar te laten wennen. Het is veiliger dit te ontdekken tijdens een gecontroleerde trainingsomgeving waar de risico’s worden beheerst door externe trainers dan in een omgeving waar direct gepresteerd moet worden. Vragen die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld hoe zij in hun job staan, hun ervaring, hoe ze omgaan met de risicomanagement systematiek, hoe zij communiceren?

Veiligheid en projectmanagement
Voor meer gevorderde groepen kunnen we de opdrachten nog wat lastiger maken door hen zelf de wijze van oversteken in die situatie te laten vinden, de materialen die ze willen gebruiken om over te steken, te laten kiezen. Deze variant heeft elementen in zich van projectmanagement. Er is een gelimiteerd budget en elk stuk materiaal kost geld. En je kunt materialen verspelen wanneer je fouten maakt. Er is een bonus wanneer de opdracht binnen de afgesproken tijd wordt uitgevoerd. Je managet niet alleen meer tijd (planning) maar ook veiligheid en budget.

Communicatie werkmethode
Tenslotte blijkt de training erg veel op te leveren wanneer er werkmethodes met bijbehorende procedures moeten worden ontwikkeld voor een project. Dan blijkt het begrijpelijk op papier communiceren van werkmethoden plots er lastig. Hoe gedetailleerd ga je de stappen opschrijven in het werkproces en welke handelingen horen erbij. Welke aspecten benadruk je? Geef je aan welk aspect in de uitvoering het meest gevoelig is voor missers en zo ja, welke is dat dan? Wanneer deelnemers plots de werkinstructies toebedeeld krijgt van een andere groep die deze gemaakt heeft voor een voor jou nog onbekende opdracht, levert dat verrassende inzichten op. Zowel voor zij de instructies heeft opgesteld als degene die ze gaan uitvoeren.

Cursisten op Kruk versterkt de filosofie

 

Deel het op Sociale media