Praktische training

Inzetbaar voor verschillende doeleinden

Waarom zou u een training bij ons afnemen? Wat biedt het u? Gezamenlijk tillen onze trainingen de veiligheidscultuur in uw bedrijf naar een hoger plan. We bekwamen uw medewerkers om professioneel en competent om te gaan met veiligheid in het licht van al uw bedrijfsprocessen. Competenties vormen de spil. Die uiten zich in concreet, zichtbaar gedrag en daarop krijgen de deelnemers feedback. Zowel hun houding als gedrag krijgen ruime aandacht. En elke volgende training bouwt hierop verder.

Veiligheidsbewustzijn
Competentie: bewustwording

Elk ongeval heeft een vervelende nasleep: voor slachtoffers, de getuigen, impact op de productie en soms ook nog een venijnig financieel of juridisch staartje. Onervaren mensen, jonge mensen, uitzendkrachten en gedetacheerden zijn tweemaal zo vaak betrokken bij een arbeidsongeval. Vaak door een gebrek aan veiligheidsbewustzijn in de voor hen nieuwe, onbekende situatie.

De deelnemers komen bij ons ook in zo’n onbekende, nieuwe situatie. We prikkelen hen om zelf, bewust en actief op zoek te gaan naar potentiële bedreigingen. Om proactief te zijn in plaats van volgend. Om effectief te handelen zodra potentiële bedreigingen bekend zijn. Dat komt altijd en overal van pas. Niet in de laatste plaats in uw bedrijf zodat onnodige ongevallen door argeloosheid en naïviteit worden voorkomen.*

Werkmethode en veiligheidsinstructies
Competentie: discipline

In uw bedrijf heeft u alles op een rijtje; de risico-inventarisatie en evaluatie, arbobeleid, werkmethoden, veiligheidsinstructies en ga zo maar door. En toch zijn er nog incidenten en ongevallen. De oorzaak? Vaak een gebrek aan naleving van werkinstructies en veiligheidsvoorschriften zo blijkt uit cijfers van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en brancheorganisaties. Maar werkmethoden borgen niet alleen veiligheid. Ze borgen ook kwaliteit en efficiency. En dat is good for business.

Met deze intensieve training start de herprogrammering van het brein; de discipline om instructies en regels na te leven. De deelnemers ontdekken de voordelen en het waarom van naleving. Een uit zichzelf gemotiveerde medewerker is bereid om uw werkmethoden en instructies op te volgen. En dat is in ieders belang.*

Veiligheid en werkmethode
Competentie: heldere werkmethoden

Ook uw bedrijf heeft werkmethodes voor regulier werk (best practice). Vaak de uitkomst van jarenlange ervaring en lessen geleerd uit incidenten. Maar zelfs wanneer medewerkers bereid zijn ze op te volgen, gebeurt dat niet altijd. Iedereen kent het fenomeen van onbegrijpelijke gebruiksaanwijzingen; voor de opsteller helder maar niet voor de uitvoerder. Dan is het resultaat voorspelbaar.

In deze training zijn de deelnemers zowel opsteller als uitvoerder van werkmethoden. Maar ze voeren altijd instructies uit opgesteld door een ander. Dat levert over en weer verrassende inzichten op. Met glasheldere werk- en veiligheidsinstructies vergroot u de kans op een veilige, efficiënte uitvoering van de taak en een kwalitatief goed resultaat.**

Veiligheid en projectmanagement
Competentie: beslissen

Bij projecten moet veel gemanaged worden; doelen, veiligheid, mensen, middelen, financiën. Hoe doet uw projectteam dat? Op grond waarvan nemen ze beslissingen, hoe stemmen ze af, wat zijn hun prioriteiten?

We geven hen een doel met een deadline, budget en veiligheidseisen. Hoe ze het doel halen is aan hen. Net als in de realiteit kunnen ze materialen verspelen, boetes krijgen bij incidenten of missen van een deadline. Of een bonus krijgen als het wel lukt! Zo komen vraagstukken rondom doelen, mensen, middelen, geld en veiligheid in hoog tempo op hen af.

Deze training is zeer geschikt voor nieuw samengestelde projectteams. Teamleden leren elkaar kennen en ervaren hoe ieder omgaat met deze complexe materie. Dat is veiliger in een gecontroleerde omgeving dan in een waar direct gepresteerd moet worden.

Uw bedrijf is gebaat bij soepel functionerende projectteams die gewogen beslissen en professioneel de opdracht van uw cliënt uitvoeren. Goed voor de veiligheid, uw rendement en uw klantrelaties.**

—-

* De e-learning Basismodule Veiligheid en Veiligheidsbewustzijn is een voorwaarde voor deelname.

** Gezien de complexiteit alleen geschikt voor hen die een of meer eerdere trainingen hebben gedaan.

Cursisten op Kruk versterkt de filosofie

 

Deel het op Sociale media