Methodiek praktische training

De praktische training voert de deelnemers weg van de praktijk van alledag en dat doen we met opzet. We willen niet dat mensen klakkeloos terugvallen op ingesleten routines die ze kennen van binnen uw bedrijf. Omdat geen enkele deelnemers de methodiek kent, is het speelveld zo voor iedereen gelijk. Iedereen begint als leek. Zo dagen we hen uit om te laten zien hoe ze omgaan met veiligheid en de basale methodiek van risicomanagement. Ook in onbekende situaties.

De training met de werkkuilen is een wetenschappelijke getest systeem gericht om de houding en het gedrag inzake veiligheid van deelnemers snel bloot te leggen. Daarbij staat altijd centraal wat het individu zelf kan doen om het eigen functioneren, en dat van de groep, positief te beïnvloeden in het kader van veilig werken. Daarbij gaat niet over goed of fout maar om de vraag of dat wat deelnemers doen, bijdraagt aan het veilig halen van het doel binnen de deadline. Het is immers een leerproces en fouten maken mag en hoort daarbij.

De werkkuilen zijn zo ingericht dat de deelnemers reële risico’s tegenkomen. Maar die zijn doelbewust ingebouwd. Hoe zouden we anders risicomanagement en veiligheid kunnen trainen, wanneer er door de deelnemers geen risico’s te managen zijn? Ze kunnen niet anders dan ermee aan de slag te gaan. Uiteraard vallen deze risico’s binnen gecalculeerde, geoorloofde grenzen en zijn ze door een erkend extern expertisebureau geëvalueerd; het moet wel veilig blijven.

Ons systeem is gebaseerd op de Zie-Weet-Plan-Do-Check-Act methodiek® die we ook gebruiken in onze e-learning. Het is een uitgebreidere versie van de Deming-cirkel. Bij elke fase gebruiken we het principe van Kijk-Luister-Overleg wat steunt op de principes van Bridge Crew Management en Cockpit Crew Management. Veiligheid is immers gebaat bij ieders inbreng.

Vragen die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld of deelnemers de gevaren in de opdrachten inderdaad identificeren, de bijbehorende risico’s accuraat inschatten, of ze de risico’s gaan managen en zo ja, hoe dan.

LEES MEER

Deel het op Sociale media