Praktische training

Onze praktische training lijkt simpel van opzet; deelnemers starten aan de ene kant van een werkkuil en steken deze met zijn allen over naar de andere kant. Het doel is veilig en binnen een bepaalde tijd over te steken.

Dit reflecteert de werkelijkheid. Veiligheid is geen doel op zich maar de klus op tijd, binnen budget op een veilige manier klaren wel.

De wijze van oversteken varieert naar gelang de materialen die de deelnemers krijgen om de oversteek te realiseren. We hebben twee werkkuilen; een natte en een droge.

Alle oversteken, oplopend in moeilijkheidsgraad en probleemstelling, zijn lastig genoeg om serieus te nemen.

Ieders bijdrage en betrokkenheid in voorbereiding en uitvoering is daarbij belangrijk.

Vrijblijvend aan de zijlijn toe blijven kijken, is er niet bij. Je moet echt met elkaar aan het werk om het doel te halen. Want het doel is de klus veilig en binnen de tijd klaren. Dat is op het eerste zicht nooit makkelijk omdat de werkkuilen zo groot zijn dat er daadwerkelijk een uitdaging ligt. Toch zijn alle opdrachten uitvoerbaar ongeacht de samenstelling van de groep.

Uiteraard is er een RI&E uitgevoerd naar de gebruikte methodiek door een onafhankelijk expertisebureau.

Meer over de methodiek van de praktische training? LEES VERDER

Deel het op Sociale media