Praktische training

Onze praktische training lijkt eenvoudig van opzet; deelnemers starten aan de ene kant van een werkkuil en steken deze met zijn allen over naar de andere kant. We hebben twee werkkuilen; een natte en een droge. De manier hoe deelnemers oversteken varieert naar gelang de materialen die ze krijgen. Alle oversteken, oplopend in moeilijkheidsgraad en probleemstelling, zijn lastig genoeg om serieus te nemen. Oversteken is op het eerste zicht nooit makkelijk. Het formaat van de werkkuilen betekent dat er daadwerkelijk een uitdaging ligt. Toch zijn alle opdrachten uitvoerbaar ongeacht de samenstelling van de groep.

Het doel is altijd om veilig en binnen een bepaalde tijd over te steken. En zo werkt het in uw bedrijf ook; de klus op tijd, binnen budget op een veilige manier klaren. Veiligheid is immers geen doel op zich.

Onze methodiek dwingt de deelnemers ongemerkt om actief te participeren. Anders krijgt de groep de opdracht niet voor elkaar. Ieders bijdrage en betrokkenheid in voorbereiding en uitvoering is daarbij belangrijk. Vrijblijvend aan de zijlijn toe blijven kijken, is er niet bij.

Uiteraard is er een RI&E uitgevoerd op de onze methodiek door een onafhankelijk expertisebureau.

Meer over de methodiek van de praktische training? LEES VERDER

Deel het op Sociale media