Reactieve risicomanagement tools

Het zijn de volgende:

  • Incidentmanagement
  • Incident- en adviesrapportage
  • Incidentonderzoek

In een ideale wereld zou niemand kennis hoeven te hebben van deze reactieve risicomanagement tools. Want in een ideale wereld gebeuren er geen incidenten, ongevallen, rampen. Helaas leven we niet in zo’n wereld. Dan is het beter om goed voorbereid te zijn.

Wat wij u niet gaan vertellen is hoe een brandblusser werkt, wat er in een EHBO-doos zit of wat de taken zijn van een BHV-er of first responder.
Wat we u wel uitleggen is hoe doorgaans incidenten gemanaged worden. Wat moet er gedaan worden om de gevolgen van een incident, groot of klein, in te dammen. Wie is daarbij betrokken afhankelijk van de omvang van het incident? Wat zijn in grote lijnen de procedures die daarbij horen.

 

Incidentrapport

Vaak wordt van betrokkenen en hulpverleners verwacht dat ze een incidentrapport opmaken. Hoe ziet zo’n rapport eruit? Wat moet er in dat rapport staan en waarom? Een goed en volledig rapport geeft inzicht in de loop van de gebeurtenissen, welke directe maatregelen zijn getroffen, de effecten daarvan, een kort onderzoek naar de direct oorzaak. Een goed incidentenrapport maken is niet zo simpel. Vaak hebben bedrijven een gestandaardiseerd formulier. Maar ook dat moet wel compleet en zorgvuldig worden opgemaakt.

Tenslotte het incidentenonderzoek. Want we moeten lering trekken uit een incident. Wat was de directe aanleiding, wat bleek de uiteindelijke root cause, de kiem, waar het incident in den beginne uit voort kon komen. Er zijn veel verschillende onderzoeksmodellen. Afhankelijk van de aard van het incident wordt er een gekozen. Wij gaan dieper in op het TriPod Beta model. Ook wel het Zwitsersekaas model genoemd.

Deel het op Sociale media